Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,007
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,134,910
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มกราคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  Tips&Law
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
[23 มิถุนายน 2563 14:28 น.]จำนวนผู้เข้าชม 981 คน

อ่านรายละเอียด...
ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
[23 สิงหาคม 2562 09:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1707 คน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
 
ฉบับที่085/2562
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
อ่านรายละเอียด...
พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562
[9 เมษายน 2562 16:07 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5221 คน

เล่มที่๑๓๖ ตอนที่๓๔ ก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
อ่านรายละเอียด...
สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562
[5 เมษายน 2562 18:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1563 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 29/2562
วันที่แถลงข่าว 27 มีนาคม 2562
เรื่อง สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 
      
อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562
[26 กันยายน 2561 15:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2392 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 45/2561
วันที่แถลงข่าว 21 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว
รองรับการทางธุรกรรมการเงินปี 2562 .
อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง
[26 กันยายน 2561 15:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1354 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 44/2561
วันที่แถลงข่าว 14 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการ
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง 
อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่
[26 กันยายน 2561 15:15 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9373 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 42/2561
วันที่แถลงข่าว 3 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบ
ความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 

 
อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561
[26 กันยายน 2561 15:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3122 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 43/2561
วันที่แถลงข่าว 5 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบ
ขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ 

 
อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561
[2 พฤษภาคม 2561 11:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1454 คน

กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 
อ่านรายละเอียด...
แผนที่ภาษีอากร
[29 พฤศจิกายน 2560 10:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3337 คน

อ่านรายละเอียด...
ภาษีป้าย เรื่องที่ผู้เสียภาษีป้ายควรทำความเข้าใจ เสียภาษีป้ายแบบต่าง ๆ พร้อม ขั้นตอน วิธีคิดและการจัดเก็บภาษีป้าย
[24 พฤศจิกายน 2560 15:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 112583 คน

อ่านรายละเอียด...
ครม.ไฟเขียว ลดภาษีช็อปช่วยชาติ วงเงิน 15,000 บาท เริ่ม11พ.ย.-3ธ.ค.60
[8 พฤศจิกายน 2560 08:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2273 คน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ มาตรการ ช็อปช่วยชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ยกเว้น สุรา ยาสูบ ที่ใช้จ่ายในช่วงวันที่ 11 พ.ย.-3ธ.ค. 60 มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้

 
อ่านรายละเอียด...
ผนึกกำลัง ครั้งใหญ่ บัญชี ศรีปทุม ร่วมจับมือ 60 สถานประกอบการ เพื่อพัฒนานักบัญชี
[9 ตุลาคม 2560 13:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1143 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเปิดประวัติศาสตร์ จับมือ 60 สถานประกอบการ 
อ่านรายละเอียด...
ยกเว้น..ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ ตามราคาตลาด จากบุคคลให้แก่บริษัท ตั้งแต่ 10 สิงหาคม59- 31ธ.ค.2560
[19 เมษายน 2560 10:59 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2118 คน

ยกเว้น..ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์
สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ ตามราคาตลาด จากบุคคลให้แก่บริษัท ตั้งแต่ 10 สิงหาคม59- 31ธ.ค.2560 เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัท..ผู้โอนต้องถือหุ้นอยู่ด้วย..ตามเงื่อนไข
อ่านรายละเอียด...
แบบฟอร์ม บอจ.5ตัวใหม่ เพิ่มเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
[19 เมษายน 2560 10:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 18853 คน

แบบฟอร์ม บอจ.5ตัวใหม่ เพิ่มเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
อ่านรายละเอียด...
คู่มือการนำส่งงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560
[13 มีนาคม 2560 15:27 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5082 คน

 นักบัญชีควรทยอยส่งงบหรือ บอจ.5 เพื่อป้องกันปัญหาระบบยังไม่เสถียรหรือปัญหาอื่นๆ
อ่านรายละเอียด...
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560
[18 มกราคม 2560 09:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9447 คน

อ่านรายละเอียด...
การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้้าท่วม
[18 มกราคม 2560 09:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3802 คน

18 มกราคม 2560
 
อ่านรายละเอียด...
ผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า
[12 มกราคม 2560 08:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3325 คน

อ่านรายละเอียด...
คำชี้แจงกรมสรรพากร
[23 ธันวาคม 2559 08:43 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3629 คน

การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 4)
อ่านรายละเอียด...
ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์
[19 ธันวาคม 2559 16:57 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4729 คน

ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ เรื่องการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้ในการนำส่งเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ในระบบประกันสังคม
อ่านรายละเอียด...
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559
[19 ธันวาคม 2559 16:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3659 คน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 
ตารางแสดงรายการสินค้าและบริการที่สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนทางภาษีตามมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 (วันที่ 14 ธ.ค. 59 – วันที่ 31 ธ.ค. 59)
 
อ่านรายละเอียด...
จุดเวลาความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้รับการขยายออกไป ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
[9 กันยายน 2557 06:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3775 คน

อ่านรายละเอียด...
ภาระภาษีกรณีการแจกแถมสินค้า
[9 กันยายน 2557 06:06 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8902 คน

อ่านรายละเอียด...
สรุปภาษีซื้อต้องห้าม
[30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 273803 คน

อ่านรายละเอียด...
หลักเกณฑ์ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ LTF และ RMF
[18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]จำนวนผู้เข้าชม 30482 คน

อ่านรายละเอียด...
สรุปเกณฑ์การวัดมูลค่า ณ วันที่จัดทำงบการเงิน
[20 ตุลาคม 2553 14:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 32965 คน

อ่านรายละเอียด...
ถาม-ตอบ เรื่องกำหนดหลักประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
[13 กันยายน 2553 13:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 24593 คน

อ่านรายละเอียด...
กฎหมายใหม่ปี 2551 - 2553
[8 กันยายน 2553 13:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 19683 คน

กฎหมายใหม่ปี 2551 - 2553
พระราชกฤษฎีกา ,ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 

อ่านรายละเอียด...
กฎกระทรวง : กำหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553
[9 มิถุนายน 2553 17:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6571 คน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๑  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.  ๒๕๔๗  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทำได้
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียด...
   1 2

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY