Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 47
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,654,775
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
7 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
  Tips&Law
ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
[23 สิงหาคม 2562 09:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 571 คน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
 
ฉบับที่085/2562
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
อ่านรายละเอียด...
พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562
[9 เมษายน 2562 16:07 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2795 คน

เล่มที่๑๓๖ ตอนที่๓๔ ก
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
อ่านรายละเอียด...
สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562
[5 เมษายน 2562 18:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 673 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 29/2562
วันที่แถลงข่าว 27 มีนาคม 2562
เรื่อง สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 
      
อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562
[26 กันยายน 2561 15:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1183 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 45/2561
วันที่แถลงข่าว 21 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว
รองรับการทางธุรกรรมการเงินปี 2562 .
อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง
[26 กันยายน 2561 15:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 670 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 44/2561
วันที่แถลงข่าว 14 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการ
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง 
อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่
[26 กันยายน 2561 15:15 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5193 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 42/2561
วันที่แถลงข่าว 3 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบ
ความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 

 
อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561
[26 กันยายน 2561 15:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1689 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 43/2561
วันที่แถลงข่าว 5 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบ
ขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ 

 
อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561
[2 พฤษภาคม 2561 11:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 841 คน

กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 
อ่านรายละเอียด...
แผนที่ภาษีอากร
[29 พฤศจิกายน 2560 10:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1940 คน

อ่านรายละเอียด...
ภาษีป้าย เรื่องที่ผู้เสียภาษีป้ายควรทำความเข้าใจ เสียภาษีป้ายแบบต่าง ๆ พร้อม ขั้นตอน วิธีคิดและการจัดเก็บภาษีป้าย
[24 พฤศจิกายน 2560 15:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 45008 คน

อ่านรายละเอียด...
   1 2 3 4Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY