www.rpacc.co.th, ทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, วางระบบบัญชี,outsource,ปรึกษาบัญชี
Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 29
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,000,233
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
3 ธันวาคม 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   

     บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด เป็นสำนักงานยุคใหม่ที่มีการปรับรูปแบบ การบริหารจากเดิม ที่เป็นเพียง  “สำนักงานรัชพรการบัญชี” และ “คณะบุคคลรัชพรการบัญชีและภาษีอากร”  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  มาจนถึงปัจจุบันเป็นธุรกิจให้บริการ มีพนักงานที่อยู่ในองค์กร จำนวนกว่า 30  คน ซึ่งไม่นับรวมทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นระบบงานแบบ Supply Chain และมีจำนวนลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบมีมากกว่าร้อยราย

เกียรติบัตรของบริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด   1.1 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน 
         เลขที่ มอก.   9001-2552 (ISO 9001 : 2008)
สำหรับขอบข่าย : การให้บริการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 
                        และการให้คำปรึกษาด้านภาษี
โดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
         อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
         Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
ออกให้ ณ วันที่ 14  มกราคม  2554


   1.2 ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน ISO ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี 2551 1.3  เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนของกรมสรรพากร (Tax Agent) ในปี 2547 - ปัจจุบัน (ได้รับใบต่ออนุญาตเป็นครั้งที่ 4)
 


1.4  เป็นสำนักงานบัญชีต้นแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ใน ปี 2546   วิสัยทัศน์
         "มุ่งจะเป็นบริษัทการบัญชีชั้นนำของภูมิภาคภายในปี 2563”
 

   พันธกิจ

         "ให้บริการการจัดทำและปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีอากร และกฎหมาย แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความรับผิดชอบ รวดเร็ว และตรงเวลา โดยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูง และเทคโนโลยีชั้นนำ"
 

 

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคากร ปี 2558

 
สัมมนา ณ วังวนา รีสอร์ท จ.นครนายก ปี 2558
                                                                                                                                                                                                               
สัมมนาวิชาการ ณ วังวนา รีสอร์ท .นครนายก
                                                                                                                                                                                                     
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ปี 2558
จุดเวลาความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้รับการขยายออกไป ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
[9 กันยายน 2557 06:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1837 คนอ่านรายละเอียด...
ภาระภาษีกรณีการแจกแถมสินค้า
[9 กันยายน 2557 06:06 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3589 คนอ่านรายละเอียด...
สรุปภาษีซื้อต้องห้าม
[30 พฤศจิกายน 2553 17:41 น.]จำนวนผู้เข้าชม 112636 คนอ่านรายละเอียด...
หลักเกณฑ์ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ LTF และ RMF
[18 พฤศจิกายน 2553 14:45 น.]จำนวนผู้เข้าชม 25294 คนอ่านรายละเอียด...
View All
   
รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว
กรมสรรพากรได้ให้การส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
แบบครบวงจร โดยได้พัฒนาจัดทำโปรแกรมบัญชี
อย่างง่ายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีพื้นฐาน
ด้านบัญชี สามารถลงบัญชีด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษี 
กิจกรรมเพื่อสังคม
ตลอดปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา บริษัท รัชพร กับโครงการ
"สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ในหัวข้อ
1.เส้นทางสู่ความสำเร็จนักบัญชีมืออาชีพ
2.การใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจ
3.อบรมและฝึกปฏิบัติงานในลักษณะสถานการณ์จำลองการปฏิบัติงานจริง (Simulation) การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป


 
 


Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.

Engine by MAKEWEBEASY