Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 257
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,058,717
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 กันยายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
  ข่าวสาร
ฟัน 18 บิ๊ก สรรพากร
[25 กันยายน 2556 10:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 10477 คน

ฟัน 18 บิ๊ก สรรพากร
พันโกงแวต 4 พันล้าน สอบผิดวินัยร้ายแรง อธิบดีโต้เป็นที่ระบบคลังลงดาบเชือดราชการกรมสรรพากร ตั้งแต่ซี 9 ลงไปรวม 18 คน สังเวยคดีโกงแวตกว่า 4 พันล้านบาท เตรียมกระชากหน้ากากคงโกงเพิ่มอีก “ประสิทธิ์” ย้ำระบบการคืนภาษีวางไว้ดีแล้ว แต่เจ้าหน้าที่สมรู้ร่วมคิด ทำให้เกิดการทุจริต ด้านอธิบดีกรมสรรพากรยันระบบตรวจสอบและการคืนภาษีล้มเหลว ทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดความรอบคอบ


กระทรวงการคลังลงดาบเชือดข้าราชการขี้โกงครั้งนี้ เปิดเผยเมื่อวันที่ 22 ส.ค. โดยนายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องการทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่ม กล่าวว่า คณะกรรมการฯได้เสนอให้นายอารีพงศ์ ภูชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังตั้งคณะกรรมการสอบวินัยข้าราชการกรมสรรพากรจำนวน 18 ราย ประกอบด้วยข้าราชการระดับอำนวยการระดับสูงและประเภทวิชาการ และระดับเชี่ยวชาญจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ 9 หรือซี 9 ส่วนข้าราชการระดับตั้งแต่ซี 8 ลงไปมีจำนวน 14 คน ในระดับปฏิบัติงาน มีตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการและระดับปฏิบัติการให้กรมสรรพากร ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายประสิทธิ์เผยอีกว่า สาเหตุเนื่องจากมีข้อมูลที่ได้รับจากกรมสรรพากร ตรวจพบว่ามีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) อย่างไม่ถูกต้อง จากบริษัทจำนวน 20 บริษัท คิดเป็นความเสียหายแก่รัฐ 4,341 ล้านบาท โดยกลุ่มข้าราชการกรมสรรพากรที่ถูกสอบสวนทางวินัยดังกล่าว มีความผิดที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง จึงเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยมีนายประภาส คงเอียด ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงการคลังเป็นประธานผลการสอบปากคำพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรและกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าซากรมสรรพากร จนทำให้เกิดช่องโหว่และนำช่องโหว่ดังกล่าว ไปขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้กลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่โกงภาษีมูลค่าเพิ่ม โกงภาษีได้เฉพาะพื้นที่ที่มีข้าราชการกลุ่มนี้เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่พื้นที่อื่นจะไม่พบเพราะมีการวางระบบไว้ดีแล้ว


นายประสิทธิ์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา การทำงานของคณะกรรมการฯ ไม่ได้รับความสะดวกจากกรมสรรพากรเท่าที่ควร คณะกรรมการทำหนังสือขอข้อมูลและเอกสารจากกรมสรรพากรถึง 4 ครั้ง ขอราบชื่อของบริษัทต่างๆ
จำนวน 65 บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ได้รับเอกสารหรือข้อมูลใดๆ จนถึงขึ้นต้องทำหนังสือฉบับที่ 5 ลงนามโดยปลัดกระทรวงการคลัง กรมสรรพากรจึงส่งมอบเอกสารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม มาให้คณะกรรมการฯ ซึ่งก็มีเพียง 20 บริษัท จากจำนวน 65 บริษัทที่คณะกรรมการฯ ขอไป ดังนั้น ปลัดกระทรวงการคลัง จึงเสนอให้คณะกรรมการฯตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยสั่งให้กรมสรรพากรต้องส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆ ทั้ง 65 บริษัทมอบให้แก่คณะกรรมการฯ โดนเร็วที่สุด เพื่อขยายผลการสอบสวนเพิ่มเติม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงภาษีในครั้งนี้ด้วย เพราะเม็กเงินที่เกิดความเสียหาย 4,341 ล้านบาทเกิดจากการกระทำความผิดของ 20 บริษัท หากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกคาดว่าความเสียหายจะมีมากกว่านี้


นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้สั่งให้คณะกรรมการขยายผลการสอบสวนเรื่องดังกล่าวให้ถึงที่สุด เพราะถือเป็นนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาลที่ต้องการปราบการทุจริต แม้ว่ากระทรวงการคลังจะไม่ได้รับความสะดวกในการขอข้อมูลจากกรมสรรพากรก็ตาม แต่จากนี้ไปจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้ว ด้านนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางมีคณะกรรมการความรับผิดทางแพ่ง หากดีเอสไอและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ไม่สามารถติดตามผู้กระทำความผิดและเม็ดเงินที่โกงไป ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด


ด้านนายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร แถลงผลการตรวจสอบคดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคณะกรรมการตรวจสอบกลางของกรมสรรพากรว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้รายงานว่า
มีผู้ประกอบการที่อยู่ในกระบวนการโกงแวต จำนวน 38 บริษัท เกิดความเสียกายต่อกรมสรรพากร คิดเป็นเงิน 2,878 ล้านบาท มีเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรจำนวน 10 รายที่เกี่ยวข้อง แต่ผลสอบยังไม่พบการทุจริตเพียงแต่ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ กรมจะยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่เหล่านี้ และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหากไม่มีการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า เจ้าหน้าที่ทำงานขาดความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะความรู้ในการส่งออก ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการกลับมีความรู้เท่าทันในระเบียบและวิธีการตรวจของเจ้าหน้าที่ มีการจัดฉากให้เชื่อว่า มีการซื้อขาย ชำระสินค้า และส่งออกจริง โดยไม่เรียกเอกสารเพิ่มเติม มีการตรวจยันเอกสารเพียงชั้นเดียว แต่ถึงแม้จะมีการตรวจสอบก็พบความผิดได้ยาก เพราะผู้ประกอบการมีการวางแผนไว้ถึง 3-4 ขั้น

“คณะกรรมการใช้เวลา 2 เดือน ในการหาข้อเท็จจริง กระบวนการตรวจสอบก็ว่าไป มองว่า
หลักต้องดูที่ตัวผู้เสียภาษี ต้องจับให้ได้ก่อนจะโยงหาใครก็ไปว่ากันตรงนั้น ไม่ใช่จะเล่นเป้าว่า ถ้ามีการตรวจเจอ เจ้าหน้าที่จะต้องถูกตรวจสอบ ถ้าเห็นภาพทุกกรณีจะพบว่า ครอบคลุมหลายสิบพื้นที่ ถามว่าต้องตรวจทุกพื้นที่หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น แม้แต่ส่วนกลางก็ตาม ตรวจมา 3-4 ปีก็ไม่ผิด พอปีที่ 5 เจอความผิดที่ว่า ที่ผ่านมาผิดตลอด เขาต้องโดนสอบวินัยไหม ถ้าเล่นอย่างนี้ทั้งพื้นที่ทั่วประเทศ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากระบบการจัดเก็บภาษีมากกว่าที่ตัวบุคคล” นายสาธิตกล่าว
ที่มา - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 หน้า 14

เผยแพร่ข่าวโดย - บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฏหมาย จำกัด

ข่าวสาร
- กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561 [25 กันยายน 2556 10:08 น.]
- กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท [25 กันยายน 2556 10:08 น.]
- กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560 [25 กันยายน 2556 10:08 น.]
- ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ [25 กันยายน 2556 10:08 น.]
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 [25 กันยายน 2556 10:08 น.]
- มาตรการบัญชี เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs [25 กันยายน 2556 10:08 น.]
- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ AEC [25 กันยายน 2556 10:08 น.]
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘ [25 กันยายน 2556 10:08 น.]
- รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว [25 กันยายน 2556 10:08 น.]
- มาตรการส่งเสริมภาษีเที่ยวทั่วไทย ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ [25 กันยายน 2556 10:08 น.]
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY