Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 332
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,719,100
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
13 สิงหาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
  Tips&Law
กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561
[26 กันยายน 2561 15:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2019 คน
กรมสรรพากรก าลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ครั้งที่ 46 (3/2561) ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th) ระหว่างวันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเข้าทดสอบและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ กรมสรรพากร โดยการทดสอบมีก าหนดการดังนี้ วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 รับสมัครผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรเพียงช่องทางเดียว วันที่ 28 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561 ทดสอบความรู้ ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการทดสอบที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 8188 ในวันและเวลาราชการ หรือที่กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ชั้น 17 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news42_2561.pdf
Tips&Law
- พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ [26 กันยายน 2561 15:13 น.]
- ชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ [26 กันยายน 2561 15:13 น.]
- พระราชบัญญัติ ฉบับที่48 พ.ศ.2562 [26 กันยายน 2561 15:13 น.]
- สรรพากรเปิดให้ SMEs เสียภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2562 [26 กันยายน 2561 15:13 น.]
- กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562 [26 กันยายน 2561 15:13 น.]
- กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง [26 กันยายน 2561 15:13 น.]
- กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ [26 กันยายน 2561 15:13 น.]
- กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 [26 กันยายน 2561 15:13 น.]
- กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 [26 กันยายน 2561 15:13 น.]
- แผนที่ภาษีอากร [26 กันยายน 2561 15:13 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูปCopyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY