รู้จัก RPAC
บริษัทรับทำบัญชีภาษีอากรฯ ชั้นนำ
 
HOT SERVICE
ทำไมต้อง RPAC
 
เป็นสำนักงานบัญชีธรรมาธิบาล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปี พ.ศ. 2564
 
เป็นมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554
 
เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551
 
เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนสรรพากร จากกรมสรรพากร
(Tax Agent) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
 
• รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563
• ได้รับคัดเลือกเป็น สถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาตอนบน ประจำปี 2563
• รางวัลสำนักงานบัญชีคุณภาพทรงคุณค่า จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
• รางวัลสำนักงานบัญชีต้นแบบ โครงการพัฒนาธุรกิจสำนักงานบัญชร จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
RPAC ภูมิใจที่ได้ดูแลคุณ
ติดต่อเรา
Powered by MakeWebEasy.com