เกี่ยวกับเรา
บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด เป็นสำนักงานยุคใหม่ที่มีรูปแบบการบริหารจากเดิมที่เป็นเพียง สำนักงานรัชพรการบัญชี”และ  คณะบุคคลรัชพรการบัญชีและภาษีอากร” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 มาจนถึงปัจจุบัน เป็นธุรกิจให้บริการที่มีพนักงานในองค์กรให้บริการกว่า 30 คน ไม่นับรวมทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นระบบงานแบบ Supply Chain และมีลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบกว่าร้อยราย  เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการงานด้านบัญชีอย่างมีจรรยาบรรณ และมีมาตรฐานระดับสากล ให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
 
วิสัยทัศน์

บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์กรได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ

“ เป็นบริษัทการบัญชีและภาษีอากรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย”
(TO BE A LEADING ACCOUNTING AND TAXATTION COMPANY IN THE REGION)
“เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2569 และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัฒกรรม”
 
พันธกิจ

ให้บริการการจัดทำบัญชีและภาษีอากร ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีอากร และกฎหมาย แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยความรับผิดชอบ รวดเร็ว และตรงเวลา โดยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูง
เทคโนโลยีชั้นนำและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล
 
นโยบายทางบริษัท
บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านบัญชีอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ในกรณีที่เป็นลูกค้า ต่างประเทศ บริษัทฯมีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรกับสำนักงานบัญชีต่างประเทศ
บริการงานบัญชี มีจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนา สู่มาตรฐานสากล
 
บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด ให้บริการดังนี้
 
• บริการจัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543
• บริการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน
• บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บริการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
• บริการตรวจสอบปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)   
• รับจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้าย เลิกสถานประกอบการและชำระบัญชี                
• รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ทุกประเภท และจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• รับวางรูปแบบระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
• รับปรึกษาปัญหาต่างๆ ทางด้านบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย รวมทั้ง Work Permit และ Visa สำหรับชาวต่างชาติ
• บริการสอนการทำบัญชี การจัดเก็บเอกสาร หลักสูตรการปิดงบการเงิน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมกรณีตัวอย่างทางปฏิบัติ หรือ Workshop (มอบวุฒิบัตร)
• บริการวางระบบบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
• บริการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
• Out Source ด้านบัญชีและภาษีอากร
• รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้