ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน

       บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด (“บริษัท”) สามารถพิจารณาข้อมูลใบสมัครงานของท่านผู้สมัครงาน กรุณาศึกษาประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลการสมัครแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะรักษาข้อมูลทั้งหมดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ในระหว่างกระบวนการรับสมัครงานของบริษัท บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้สมัครงานจาก (1) ท่านโดยตรงตามข้อมูลในใบสมัครงาน ประวัติย่อ (Resume) การสนทนาหรือการสัมภาษณ์ หรือ (2) อาจได้รับข้อมูลการสมัครงานหรือประวัติการทำงานของท่านจากผู้ให้บริการจัดหางานหรือผู้แนะนำอื่น ๆ  ที่ท่านอาจให้สิทธิหรือให้ความยินยอมแก่บุคคลดังกล่าวในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อการรับสมัครงาน และ (3) อาจได้รับจากบุคคลอื่นที่ท่านระบุให้บริษัทสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้กรณีบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางอื่น บริษัทจะแจ้งแหล่งที่มาดังกล่าวให้ท่านทราบ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล อาจรวมถึง (1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน (2) ข้อมูลการติดต่อ (3) ข้อมูลคุณสมบัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสนใจหรือทักษะอื่นของท่าน (โดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้ทำบัญชี รวมถึง ข้อมูลแสดงคุณสมบัติและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้) (4) ข้อมูลอื่นที่จำ เป็นสำหรับการประเมินความเหมาะสมในการทำงานของตำแหน่งที่ท่านสมัครกับทางบริษัท พร้อมทั้ง (5) เอกสารแสดงตนอื่นของท่าน และ (6) ในบางตำแหน่งงาน บริษัทมีความจำเป็นต้องตรวจสอบประวัติของท่านเพิ่มเติม เช่น ประวัติอาชญากรรม โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านแต่บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวถือว่ามีความจำเป็นสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของท่านและตำแหน่งงานที่ท่านสมัจคร

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) การตรวจสอบยืนยันตัวตน รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้แก่บริษัท (2) การประเมินความเหมาะสมของท่านในตำแหน่งงานที่สมัคร (3) การติดต่อประสานงานกับท่านระหว่างกระบวนการรับสมัครงาน รวมถึง (4) การติดต่อกลับไปหาท่าน ในกรณีที่อาจมีตำแหน่งงานที่น่าสนใจและที่ท่านอาจมีคุณสมบัติเหมาะสมในภายหลัง

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่ท่านแสดงเจตนาใช้สิทธิขอให้บริษัทลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทันที บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติการสมัครงานของท่านและเป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน หลังจากการประกาศผลการรับสมัครงานดังกล่าว

การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยหลักการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้สมัครงานจะถูกเก็บเป็นความลับโดยจะไม่ได้รับการเปิดเผย เว้นแต่เป็นกรณีที่จำเป็นซึ่งบริษัทอาจต้องเปิดเผยและ/หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ บุคคลอ้างอิงหรือบุคคลในที่ทำงานเดิมที่ท่านระบุในใบสมัครให้บริษัทติดต่อสอบถามข้อมูลของท่านได้

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียนกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้