บริการด้านบัญชี และภาษีอากร
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นิติบุคคลประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ มีหน้าที่จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการจัดทำบัญชีและงบการเงินนี้ จะทำให้กิจการทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและความมั่นคงของกิจการ โดยข้อมูลในงบการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตัดสินใจ ทำให้กิจการทราบจำนวนต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่สำคัญของผู้ใช้งบการเงินซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholder) ของกิจการ บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด มีความยินดีที่จะให้บริการท่านดังนี้
1. บริการจัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2543
2. บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. บริการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
4. บริการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
5. บริการงานตรวจสอบภายใน
6. บริการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
7. บริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม (BOI)
8. บริการวางระบบบัญชีเพื่อการตัดสินใจ (Accounting Information Systems)
9. บริการสอนการทำบัญชี การจัดเก็บเอกสาร หลักสูตรการปิดงบการเงินด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมกรณีตัวอย่างในทางปฏิบัติ หรือ Workshop (มอบวุฒิบัตร)

การตรวจสอบบัญชี

บริษัท ฯ จะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยยึดหลักการวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ การตรวจสอบโดยบริษัทรวมไปถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ฯ จะจัดทำหนังสือรายงานให้ท่านทราบถึงข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน (ถ้ามี)

บริษัท ฯ ขอเรียนว่า ในงานด้านการตรวจสอบ บริษัท ฯ มีทีมงานตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม และมีการควบคุมกำกับดูแลการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ดูแลทีมงานสอบบัญชีโดย
อ.ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 โทรศัพท์ : 02-9496215-8, 084-2365142
 แฟกซ์ : 02-9496629, 02-9452838
 อีเมล : rpacc.inhouse@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้