Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 151
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,240,731
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 พฤษภาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  ข่าวสาร
มาตรการภาษีเพื่อฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการชุมนุม
[9 มิถุนายน 2553 15:53 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4505 คน

จากกรณีการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม 2553 กรมสรรพากรจึงได้นำเสนอมาตรการภาษีเพื่อฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยว

อ่านรายละเอียด...
สปส. เลื่อหรือขยายการนำส่งเงินสมทบ นายจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในเขตพื้นที่ปทุมวัน
[27 พฤษภาคม 2553 16:24 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2945 คน


อ่านรายละเอียด...
ขอใช้สิทธิขยายเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รีบยื่นคำร้องภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 นี้
[27 พฤษภาคม 2553 15:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5924 คน


อ่านรายละเอียด...
พาณิชย์เพิ่มพื้นที่รับงบฯ ลดชุดนำส่ง รัฐ-เอกชนประหยัดกว่า 4 ล้านบาทต่อปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งมั่นบริการสร้างสรรค์ เพิ่มพื้นที่รับงบการเงิน ลดขั้นตอนตัดทอนเหลือชุดเดียวทั่วไทย เพิ่มความ สะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ ลดงบประมาณรัฐ-เอก
[27 พฤษภาคม 2553 15:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3106 คน


อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรเพิ่มบริการทันสมัยรับชำระภาษีด้วยบัตร TAX SMART CARD
[21 พฤษภาคม 2553 10:38 น.]จำนวนผู้เข้าชม 10076 คน


อ่านรายละเอียด...
ขอใช้สิทธิขยายเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รับยื่นคำร้องภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 นี้
[21 พฤษภาคม 2553 10:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5832 คน


อ่านรายละเอียด...
เลื่อนวันรับยื่นแบบฯ (กระดาษ) และชำระภาษี ภ.พ.30 และ ภ.ธ.40 ในเขตกรุงเทพมหานคร
[21 พฤษภาคม 2553 09:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6284 คน


อ่านรายละเอียด...
รัฐบาลให้มาตรการภาษีช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
[19 พฤษภาคม 2553 12:14 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5421 คน

รัฐบาลใหมาตรการภาษชวยผประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

อ่านรายละเอียด...
สปส. สนับสนุนเงินทุน...เพื่อผู้ประกันตน
[23 เมษายน 2553 22:28 น.]จำนวนผู้เข้าชม 22549 คน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดพิธีลงนาม โครงการสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ โครงการสวัสดิการบ้าน สปส. เพื่อผู้ประกันตนในวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ ห้อง เมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์  แก้วทอง) เป็นประธานในพิธีเปิด
อ่านรายละเอียด...
ข่าวสำคัญเร่งด่วนของผู้จัดทำบัญชี ครั้งที่ 1
[10 เมษายน 2553 08:34 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8952 คน

สวัสดี ท่านผู้ทำบัญชีทุกท่าน ขณะนี้ เดือนมีนาคม 2553 แล้ว คณะกรรมการด้านการทำบัญชีมีข่าวด่วนที่ต้องการแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำมาตรฐานการบัญชีของไทยให้เป็นมาตรฐานสากล คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีกำลังเร่งจัดทำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard; IFRS) ฉบับเข้าเล่มปี 2009 (Bound Volume 2009) คือ ฉบับที่คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก้ไขสิ้นสุดในปี 2008 โดยมาตรฐานการบัญชี (Thai Accounting Standards; TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards; TFRS) เหล่านี้ ต้องถือปฏิบัติกับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และบางฉบับที่เนื้อหาและวิธีปฏิบัติยากจะเลื่อนไปปี 2556
อ่านรายละเอียด...
   1 2 3

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY