Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 18
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,314,317
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 กรกฎาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
 

ทีมงาน บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด 
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฏหมาย จำกัด

Tel: 02-949-6215-8  Fax: 02-949-6629
www.rpacc.co.th
Email: rpacc.inhouse@gmail.com

 
   

     บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด เป็นสำนักงานยุคใหม่ที่มีการปรับรูปแบบ การบริหารจากเดิม ที่เป็นเพียง  “สำนักงานรัชพรการบัญชี” และ “คณะบุคคลรัชพรการบัญชีและภาษีอากร”  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  มาจนถึงปัจจุบันเป็นธุรกิจให้บริการ มีพนักงานที่อยู่ในองค์กร จำนวนกว่า 30  คน ซึ่งไม่นับรวมทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นระบบงานแบบ Supply Chain และมีจำนวนลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบมีมากกว่าร้อยราย

เกียรติบัตรของบริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด   1.1 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน 
         เลขที่ มอก.   9001-2552 (ISO 9001 : 2015)
สำหรับขอบข่าย : การให้บริการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 
                        และการให้คำปรึกษาด้านภาษี
โดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
         อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
         Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
ออกให้ ณ วันที่ 14  มกราคม  2554


   1.2 ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน ISO ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี 2551 1.3  เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนของกรมสรรพากร (Tax Agent) ในปี 2547 - ปัจจุบัน (ได้รับใบต่ออนุญาตเป็นครั้งที่ 6)
 


1.4  เป็นสำนักงานบัญชีต้นแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ใน ปี 2546   วิสัยทัศน์
         "บริษัทการบัญชีชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย
 

   พันธกิจ

         "ให้บริการการจัดทำและปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีอากร และกฎหมาย แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความรับผิดชอบ รวดเร็ว และตรงเวลา โดยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูง และเทคโนโลยีชั้นนำ"
 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561
[2 พฤษภาคม 2561 11:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่าย บนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 

อ่านรายละเอียด...
แผนที่ภาษีอากร
[29 พฤศจิกายน 2560 10:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 555 คนอ่านรายละเอียด...
ภาษีป้าย เรื่องที่ผู้เสียภาษีป้ายควรทำความเข้าใจ เสียภาษีป้ายแบบต่าง ๆ พร้อม ขั้นตอน วิธีคิดและการจัดเก็บภาษีป้าย
[24 พฤศจิกายน 2560 15:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 796 คนอ่านรายละเอียด...
ครม.ไฟเขียว ลดภาษีช็อปช่วยชาติ วงเงิน 15,000 บาท เริ่ม11พ.ย.-3ธ.ค.60
[8 พฤศจิกายน 2560 08:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 491 คน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ มาตรการ ช็อปช่วยชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท ยกเว้น สุรา ยาสูบ ที่ใช้จ่ายในช่วงวันที่ 11 พ.ย.-3ธ.ค. 60 มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้

 

อ่านรายละเอียด...
View All
   
รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว
กรมสรรพากรได้ให้การส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
แบบครบวงจร โดยได้พัฒนาจัดทำโปรแกรมบัญชี
อย่างง่ายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีพื้นฐาน
ด้านบัญชี สามารถลงบัญชีด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และกฎหมายภาษี 
กิจกรรมเพื่อสังคม
ตลอดปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา บริษัท รัชพร กับโครงการ
"สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ในหัวข้อ
1.เส้นทางสู่ความสำเร็จนักบัญชีมืออาชีพ
2.การใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจ
3.อบรมและฝึกปฏิบัติงานในลักษณะสถานการณ์จำลองการปฏิบัติงานจริง (Simulation) การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

 
 


Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY