Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 14
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 347
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,424,564
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 

ทีมงาน บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด

ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดไช้ 2019 
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฏหมาย จำกัด

Tel: 02-949-6215-8  Fax: 02-949-6629
www.rpacc.co.th
Email: rpacc.inhouse@gmail.com

 
   

     บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด เป็นสำนักงานยุคใหม่ที่มีการปรับรูปแบบ การบริหารจากเดิม ที่เป็นเพียง  “สำนักงานรัชพรการบัญชี” และ “คณะบุคคลรัชพรการบัญชีและภาษีอากร”  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  มาจนถึงปัจจุบันเป็นธุรกิจให้บริการ มีพนักงานที่อยู่ในองค์กร จำนวนกว่า 30  คน ซึ่งไม่นับรวมทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นระบบงานแบบ Supply Chain และมีจำนวนลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบมีมากกว่าร้อยราย

เกียรติบัตรของบริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด   1.1 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน 
         เลขที่ มอก.   9001-2552 (ISO 9001 : 2015)
สำหรับขอบข่าย : การให้บริการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 
                        และการให้คำปรึกษาด้านภาษี
โดย : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
         อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
         Management System Certification Institute (Thailand), Foundation for Industrial Development
ออกให้ ณ วันที่ 14  มกราคม  2554


   1.2 ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน ISO ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในปี 2551 1.3  เป็นสำนักงานบัญชีตัวแทนของกรมสรรพากร (Tax Agent) ในปี 2547 - ปัจจุบัน (ได้รับใบต่ออนุญาตเป็นครั้งที่ 6)
 


1.4  เป็นสำนักงานบัญชีต้นแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ใน ปี 2546   วิสัยทัศน์
         "เป็นบริษัทชั้นนำด้านการบัญชีและภาษีอากรในระดับภูมิภาค
 

   พันธกิจ

         "- สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดทำและให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากรและกฎหมาย
          - บริหารงานอย่างมืออาชีพโดยทีมงานที่มีประสบการณ์บนพื้นฐานหลักธรรมมาภิบาล
          - พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ"

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว รองรับการทำธุรกรรมการเงินปี 2562
[26 กันยายน 2561 15:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 45/2561
วันที่แถลงข่าว 21 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรแนะผู้ประกอบการทำบัญชีชุดเดียว
รองรับการทางธุรกรรมการเงินปี 2562 .

อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง
[26 กันยายน 2561 15:16 น.]จำนวนผู้เข้าชม 197 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 44/2561
วันที่แถลงข่าว 14 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรเปิดรับสมัครตัวแทนการ
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง 

อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่
[26 กันยายน 2561 15:15 น.]จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 42/2561
วันที่แถลงข่าว 3 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบ
ความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 

 

อ่านรายละเอียด...
กรมสรรพากรเปิดสนามทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2561
[26 กันยายน 2561 15:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

เลขที่ข่าว ปชส. 43/2561
วันที่แถลงข่าว 5 กันยายน 2561
เรื่อง กรมสรรพากรเชิญผู้เสียภาษีใช้แบบ
ขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข แบบใหม่ 

 

อ่านรายละเอียด...
View All
   
 

กิจกรรมเพื่อสังคม
                ด้วยบริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากร
และกฎหมาย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการศึกษาเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้นักศึกษา กศน. บางเขน ชุมชนพัชรัฐ มีความ
รู้ความเข้าใจในการทำบัญชีครัวเรือน หัวข้อ
“การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการในลักษณะสถาน
การณ์จำลอง (Simulation) : การทำบัญชีครัว
เรือน” ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน  2561 เวลา
12.00-15.00 น. ณ ชุมชนพัชรัฐ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
 

การตรวจประเมินประจำปี 2561
       ขอบคุณคุณวันชัย หัวหน้าผู้ตรวจ
ประเมินอาวุโส สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ และทีมงาน Rpacc
ผลการตรวจ ไม่พบข้อบกพร่อง
​ 
 งานลูกค้าสัมพันธ์ประจำปี 2561

                ด้วยบริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากร
และกฎหมาย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ชองูกค้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสำนักงานกับผู้ประกอบการให้มีความรู้ความ
เข้าใจ
ในการทำบัญชีชุดเดียวและกฎหมายใหม่
ในวันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน  2561 เวลา
08.30-15.30 น. ณ บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากร
และกฎหมาย จำกัด  


Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY