Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 984
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,134,887
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มกราคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 ประวัติบริษัท

 

 

 

 

 

    บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  
          1. ประวัติบริษัท  
                      บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด เป็นสำนักงานยุคใหม่ที่มี
การปรับรูปแบบการบริหารจากเดิม ที่เป็นเพียง “สำนักงานรัชพรการบัญชี”  และ “คณะบุคคล
รัชพรการบัญชีและภาษีอากร” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  มาจนถึงปัจจุบันเป็น
ธุรกิจให้บริการ มีพนักงานที่อยู่ในองค์กรจำนวนกว่า 30 คน ซึ่งไม่นับรวมทีมงานผู้ตรวจสอบ
บัญชีซึ่งเป็นระบบงานแบบ Supply Chain  และมีจำนวนลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบมี
มากกว่าร้อยราย

 
 
 

        2. วิสัยทัศน์

 “บริษัทการบัญชีและภาษีอากรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย”
“To be a leading accounting and taxation company in the region”


“เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2569
และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัฒกรรม”

“To become a company capable of delivering fully electronic based service of Accountancy and Taxation within 2026 and to steer company forward on knowledge and innovation.”

 
 

        3. พันธกิจ

        “ให้บริการการจัดทำบัญชีและภาษีอากร ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีอากร และกฎหมาย
แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความรับผิดชอบ รวดเร็ว และตรงเวลา โดยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูงและเทคโนโลยีชั้นนำ”
           “Provide an accouracy correctly and timely accounting, consulting, tax, and law services to domestie and international customer by professional teamwork and world class technology”

 

 
 
          4. นโยบายคุณภาพ

              บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ
ด้านบัญชีอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543
พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
              ในกรณีที่เป็นลูกค้าต่างประเทศ ต้องจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของประเทศลูกค้าโดยคำนึงถึงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ พัฒนาและสร้างเครือข่ายการ
จัดทำบัญชีในประเทศต่างๆ ให้มีมากขึ้น
 
 
 
           5. หนังสือรับรองการค้า

              enlightened ISO 9001:2008 Quality Management System (issues date 2011 - 2017) - present
              enlightened Dbd Certificate Accounting Quality (2008-now) - present
              enlightened Tax Agent Of Revenue department (issues date 2004-2060) - present
              enlightened Dbd Certificate Accounting Practice (issues date 17 july 2015) - present
              enlightened Ideal Accounting Firm from Dbd (issues date 2003) - present
 
   
         “ อาคารรัชพร” เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 18/40 - 41 ถ.คู้บอน แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขนกรุงเทพมหานครประเทศไทย  และตอนนี้เราขยายธุรกิจไปยังภาคใต้“ สาขาสุราษฎร์ธานี”
ที่ 1/4  ต.กะแดะ  อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี.

 
 
  ติดต่อเรา

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629 E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)
1/4 หมู่ที่ 8 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ 84160
Tel. (077) 379-335-6 Fax. (077) 379-335-6, 08-1735-1559, 08-1754-2857
 
  E-mail : rpaccountancy@gmail.comrpacc.2014@gmail.com  


บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY