Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 328
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,847,167
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 มกราคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 ประวัติบริษัท

บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด
 

 

1.ประวัติบริษัท

         บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด เป็นสำนักงานยุคใหม่  ที่มีการปรับรูปแบบการบริหารจากเดิม ที่เป็นเพียง “สำนักงานรัชพรการบัญชี”  และ “คณะบุคคลรัชพรการบัญชีและภาษีอากร” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  มาจนถึงปัจจุบันเป็นธุรกิจให้บริการ มีพนักงานที่อยู่ในองค์กรจำนวนกว่า30 คน ซึ่งไม่นับรวมทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นระบบงานแบบ      
Supply Chain  และมีจำนวนลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบมีมากกว่าร้อยราย
 

วิสัยทัศน์
             -เป็นบริษัทผู้นำด้านการบัญชีและภาษีอากรในระดับภูมิภาค
             -To be the leading company in accounting and taxation in the region.

พันธกิจ
            -สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยการจัดทำและให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี                อากรและกฎหมาย
             -Deliver quality work for our customers both domestic and foreign. As providing                 and consultind in of accoumting, taxation and law.

            -บริหารงานอย่างมืออาชีพโดยทีมงานที่มีประสบการณ์บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
            -Professionally manage our business by an experienced team based on the good                    orporate governance.

            -พัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
             -Develop regularly staff for maximize service.


4.นโยบายคุณภาพ
        
         บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านบัญชีอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

          ในกรณีที่เป็นลูกค้าต่างประเทศ ต้องจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศลูกค้า โดยคำนึงถึงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ พัฒนาและสร้างเครือข่ายการจัดทำบัญชีในประเทศต่างๆ ให้มีมากขึ้น

 

 บริการของเรา
บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ทุกประเภท  และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รับวางรูปแบบระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป
รับทำบัญชี  โดยเน้น  หลักการทำบัญชีโดยได้รับการยอมรับจากกรมสรรพากร และถูกต้องตามหลักบัญชี  อาทิ
   บริการบัญชีบริหาร
   บริการบัญชีเงินเดือน
   บริการวางแผนภาษี
   บริการยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต (Tax Agent)


รับสอนการทำบัญชี  การจัดเก็บเอกสาร และรับติว การสอบเป็นผู้สอบบัญชี
Out Source ด้านบัญชีและภาษีอากร
รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม
รับจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลง กรรมการ ย้าย เลิกสถานประกอบการ และชำระบัญชี
รับปรึกษาปัญหาต่างๆทางด้านบัญชี  ภาษีอากร และกฎหมารวมทั้ง Work Permitและ  Visa  สำหรับชาวต่างประเทศ

อัตราค่าบริการ
1. หลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร  ประเภทกิจการ ความยากง่ายของเนื้องาน เงื่อนไขเพิ่มเติมของผู้
    ประกอบการ
2. ราคาของ Out source ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร  ประเภทกิจการ ความยากง่ายของเนื้องาน  ระยะทางในการออกไปปฏิบัติงาน 
    และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของผู้ประกอบการกับสำนักงานบัญชี

ติดต่อเรา

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629 E-mail :
rpacc.inhouse@gmail.comrpacc2014@gmail.com

 

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)
1/4  หมู่ที่ 8 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ 84160
Tel. (077) 379-335-6 Fax. (077) 379-335-6, 08-1735-1559, 08-1754-2857

 

 
 
 
       
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY