Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 194
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,058,654
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 กันยายน 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
  ข่าวสาร
กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560
[5 กันยายน 2560 09:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2598 คน

ตลอดปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา บริษัท รัชพร กับโครงการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ในหัวข้อ
1.เส้นทางสู่ความสำเร็จนักบัญชีมืออาชีพ
2.การใช้ประโยชน์จากงบการเงินเพื่อการบริหารธุรกิจ
3.อบรมและฝึกปฏิบัติงานในลักษณะสถานการณ์จำลองการปฏิบัติงานจริง (Simulation) การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ด้วยความร่วมมือกับ
1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3.มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญสุวรรณภูมิ
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(สมุทรปราการ)
5.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โครงการบัญชีชี้ช่องรวย

ผลจากการที่ไปเสวนามา น้องๆ นักศึกษาแทบทุกสถาบัน ตอบรับกับโครงการ Young & Smart Accountants เนื่องจากนักศึกษาได้รับการฝึกอบรมในทุกๆ ด้าน จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์จริง ทำให้คาดว่า ทุกคนที่ได้ผ่านโครงการนี้ เป็นนักศึกษาที่มีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพบัญชีมากขึ้น และสามารถนำวิชาความรู้มาต่อยอดในการปฏิบัติงาน และจะทำให้ประเทศมีรากฐานของนักบัญชีที่มีคุณภาพต่อไป จึงขอขอบคุณกองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มา ณ โอกาสนี้ ที่จัดโครงการดีๆ ให้กับ


ข่าวสาร
- กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561 [5 กันยายน 2560 09:02 น.]
- กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท [5 กันยายน 2560 09:02 น.]
- กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560 [5 กันยายน 2560 09:02 น.]
- ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ [5 กันยายน 2560 09:02 น.]
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 [5 กันยายน 2560 09:02 น.]
- มาตรการบัญชี เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs [5 กันยายน 2560 09:02 น.]
- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ AEC [5 กันยายน 2560 09:02 น.]
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘ [5 กันยายน 2560 09:02 น.]
- รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว [5 กันยายน 2560 09:02 น.]
- มาตรการส่งเสริมภาษีเที่ยวทั่วไทย ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ [5 กันยายน 2560 09:02 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY