Thai | English
    บริการของเรา
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผน
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ข้อมูลทั่วไป
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
      กฎหมายภาษีเบื้องต้น
      กฎหมายภาษีเงินได้
      กฎหมายภาษีมูลค้าเพิ่ม
      กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ
      กฎหมายภาษีอากรแสตมป์
      พระราชกฤษฎีกา
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
      มาตรฐานการสอบบัญชี
      มาตรฐานการศึกษา
      จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
      แสดงรายการย่อใบงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 139
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,240,719
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 พฤษภาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  ข่าวสาร
สารพัดเทคนิค กลโกงคืน "แวต"
[30 กันยายน 2556 14:25 น.]จำนวนผู้เข้าชม 13787 คน
สารพันเทคนิค
กลโกงคืน “แวต”
เป็นอีกคดีที่ดูดเงินจากระบบจำนวนมหาศาลสำหรับขบวนการขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) อันเป็นเท็จ เพียงแค่ 1 ปี จากปี 2555-2556 พบว่ามีการขอคืนแวตโดยทุจริตกว่า 4 พันล้านบาทล่าสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สรุปสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องส่งพนักงานอัยการให้ดำเนินคดีกับ 5 ผู้ต้องหา ประกอบด้วย นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือ นายธนยุทธ ดลธนโกเศศ อายุ 28 ปี น.ส.สารธาร แซ่หลก อายุ 32 ปี สองพี่น้องนักธุรกิจค้าของเก่า นายสุรเชษฐ์ มหารำลึก อายุ 27 ปี นายประสิทธิ์ อัญญโชติ อายุ 51 ปี และ นายกิตติศักดิ์ อัญญโชติ อายุ 28 ปี สองพ่อลูกโดยดีเอสไอสืบสวนสอบสวนพบขั้นตอนการกระทำผิดที่กลุ่มผู้ต้องหาแบ่งหน้าที่กันทำ ดังนี้ปี 2554 ผู้ต้องหาตั้งบริษัท 3 แห่ง ประกอบกิจการซื้อขายเศษโลหะและส่งออก แล้วไปจดทำเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร เนื่องจากการส่งออกสินค้าประเภทเศษโลหะจะมีอัตราภาษีเป็นศูนย์ผู้ส่งออกสามารถขอคืนแวตร้อยละ 7 จากราคาสินค้าจากกรมสรรพากร โดยในปี 2554 ทั้ง 3 บริษัทได้ส่งออกสำแดงชนิดสินค้าเป็นเท็จและเสนอขอคืนแวต 54 ครั้ง เป็นเงิน 650 ล้านบาทเศษหลังพ้นระยะเริ่มแรก ผู้ตั้งหาได้จัดตั้งนิติบุคคลเพิ่มเติม มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในนิติบุคคลทั้ง 3 ราย โดยติดต่อและรวบรวมบัตรประชาชนของชาวบ้านที่มีฐานะยากจน และปลอมลายมือชื่อชาวบ้านในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทำเบียนบ้าน เพื่อนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหลายแห่ง รวมทั้งนำรายชื่อชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน จ.พิจิตร 21 ราย ไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจใจบริษัทต่างๆ แต่ละคนจะมีชื่อเป็นกรรมการ 2-3 แห่ง รวมถึงบางคนมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นด้วย โดยที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว ผู้ต้องหาจะปลอมลายมือชื่อกรรมการ ไปจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร รวมทั้งไปขอเปิดบัญชีธนาคาร โดยนิติบุคคลที่ผู้ต้องหาปลอมลายมือชื่อกรรมการ มีทั้งสิ้น 31 ราย และมีนิติบุคคลที่กลุ่มผู้ต้องหามีชื่อเป็นกรรมการเองอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาจะติดต่อขอเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานประกอบกิจการของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น แต่ไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ ไม่มีการใช้สาธารณูปโภค และสถานที่เช่าแห่งเดียวเป็นที่ตั้งของนิติบุคคลหลายบริษัทขณะที่ในกระบวนการยื่นขอแวตคืนนั้น พบว่าผู้ต้องหาวางแผนอย่างแยบยล เป็นขั้นตอน มีความรู้ทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการขอคืนแวตอย่างดี และจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่อีก 41 บริษัท เพื่อขอคืนแวต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้า (เศษเหล็ก) ในประเทศ 8 แห่ง และกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ซื้อสินค้า (เศษเหล็ก) ในประเทศเพื่อส่งออกและขอคืนแวตจากสรรพากร 33 บริษัทจากนั้นจะซื้อขายสินค้า (เศษเหล็ก) ระหว่าง 2 กลุ่มบริษัทที่จัดตั้งขึ้น สร้างหลักฐานการซื้อขาย ออกใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อโดยมิชอบเป็นหลักฐานในการขอคืนแวตในเดือนแรกแล้ว ในเดือนถัดไป ไม่มีการเรียกหลักฐานก็ไม่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรต่อมาจะปิดบริษัทและจดทะเบียนเลิกหนีโดยไม่มีการประกอบกิจการจริงส่วน 19 เจ้าหน้าที่สรรพากรที่ดีเอสไอส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาชี้มูล โดยส่วนใหญ่ดีเอสไอสรุปทำนองว่า มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติคืนแวต แต่ไม่ดำเนินการอย่างระมัดระวังในฐานะผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติ ปล่อยปละละเลยทำให้การคืนแวตไม่ถูกต้อง รวมทั้งมิได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังเก็บสินค้า ทำให้รัฐเสียหายร้ายแรงเพื่อความกระจ่างในกลโกงของกระขบวนการเหล่านี้ “ประสิทธิ์ สืบชนะ” ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง อธิบายว่า รูปแบบการขอคืนภาษีเท็จ ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จากการส่งออก เนื่องจากสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ เพราะการส่งออกภาษีเป็น 0% อยู่แล้ว หรือบางกรณีจะเป็นการสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ เพื่อหักเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษี หรือกรณีที่บริษัทมีกำไรสูงก็จะสร้างค่าใช้จ่ายเท็จขึ้นมา ซึ่งจะได้ประโยชน์ 2 ทาง คือ เสียภาษีนิติบุคคลน้อยลง และยังสามารถขอคืนแวตได้ หากเป็นผู้ประกอบการที่ส่งออกทั้งนี้ สำหรับรูปแบบการขอคืนภาษีเท็จส่วนใหญ่ จะเป็นการไปซื้อบัตรประชาชนมาจากชาวบ้านต่างจังหวัด เพื่อเป็นกรรมการจัดตั้งบริษัทหลายๆ แห่ง และทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างกันโดยที่พบว่าผู้ที่ดำเนินการเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยปลอมลายเซ็นของกรรมการ เพื่อมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน โดยที่ชาวบ้านไม่ได้รับรู้ถึงการกระทำดังกล่าว เมื่อได้เงินภาษีที่ขอคืนไปแล้ว ก็จะปิดตัวบริษัทหายไป และที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เองก็ได้ออกหมายจับกับผู้ดำเนินการไปแล้ว 5 ราย“ประสิทธิ์” กล่าวอีกว่า อย่างกรณีที่เจอจากการขอคืนแวตมูลค่า 4 พันล้านบาท ที่ได้กล่าวโทษกับดีเอสไอไปแล้วนั้นพบว่ามีการนำชื่อชาวบ้านจากจังหวัดพิจิตร และจังหวัดตาก โดยเป็นลักษณะการซื้อบัตรประชาชนมาจดตั้งบริษัท ในหลายๆ บริษัท และทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างกันเพื่อให้เกิดการซื้อขาย เพราะสามารถขอคืนภาษีซื้อตรงส่วนนี้ได้ การดำเนินการทั้งหมดชาวบ้านจะไม่ได้รับรู้ แต่เมื่อมีการได้คืนและตรวจสอบซ้ำก็พบว่าได้ปิดกิจการไปแล้วขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการโกงภาษีถือเป็นบทเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาและตามให้ทันเทคนิคของนักฉ้อโกงเหล่านี้ให้ได้

ที่มา - หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันเลาร์ที่ 28 กันยายน 2556


เผยแพร่โดย บริษัท รัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฏหมาย จำกัดข่าวสาร
- กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561 [30 กันยายน 2556 14:25 น.]
- กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท [30 กันยายน 2556 14:25 น.]
- กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560 [30 กันยายน 2556 14:25 น.]
- ข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์ [30 กันยายน 2556 14:25 น.]
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 [30 กันยายน 2556 14:25 น.]
- มาตรการบัญชี เล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs [30 กันยายน 2556 14:25 น.]
- การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ AEC [30 กันยายน 2556 14:25 น.]
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้บังคับหลักประกัน พ.ศ.๒๕๕๘ [30 กันยายน 2556 14:25 น.]
- รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว [30 กันยายน 2556 14:25 น.]
- มาตรการส่งเสริมภาษีเที่ยวทั่วไทย ใช้ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ [30 กันยายน 2556 14:25 น.]
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

ความคิดเห็นที่ 1
15200,

15201,
15202,
15203,
15204,
15205,
15206,
15207,
15208,
15209,
15210,

15211,
15212,
15213,
15214,
15215,
15216,
15217,
15218,
15219,
15220,

15221,
15222,
15223,
15224,
15225,
15226,
15227,
15228,
15229,
15230,

15231,
15232,
15233,
15234,
15235,
15236,
15237,
15238,
15239,
15240,

15241,
15242,
15243,
15244,
15245,
15246,
15247,
15248,
15249,
ชื่อ : hoddy   E-mail : hoddyjohan@gmail.com    วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 01:11 น.
IP : 39.52.30.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

บริษัท  รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
18/40-41 ซอยคู้บอน 27 แยก 35 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. 02-9496215-18 Fax. 02-9496629
E-mail : rpacc.inhouse@gmail.com,  rpacc2014@gmail.com
Copyright © 2009 by www.rpacc.co.th All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY