Thai | English
    บริการด้านบัญชีและภาษีอากร
    บริการนอกสถานที่
    บริการที่ปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีอากร
    บริการ Tax Agent
    งานจดทะเบียน
    จัดอบรมสัมนา
    ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
    บริการอื่นๆ
    บทความ
    ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
    มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
    รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 279
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,441,390
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
แจ้งอัตราเงินสมทบปี 57 นายจ้าง และผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายละ 5 %
[29 มกราคม 2557 10:27 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2811 คน

      ประกันสังคม แจ้ง อัตราเงินสมทบปี 57 นายจ้าง และผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายละ 5 %  

             สำนักงานประกันสังคม  เผย ปี 2557 นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 นำส่งเงินสมทบ   เดือนละ 432 บาท  
          ดร.อำมร เชาวลิต เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้ง นายจ้างที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม และผู้ประกันตนมาตรา 39 ทราบ เรื่อง การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในปี 2557 ดังนี้
          นายจ้าง ที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติ (และผู้ประกันตนมาตรา 33) ตั้งแต่งวดค่าจ้าง เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป ให้นำส่งในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
          ผู้ประกันตนมาตรา 39  ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป จะต้องจ่ายเงินสมทบ 9 %    จากฐานค่าจ้าง 4,800 บาท โดยนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท 
          ผู้ประกันตนท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมผ่าน Application สำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store>สำนักงานประกันสังคม 

......................................................................
แหล่งข่าวโดย :: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
โทร. 1506 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ www.sso.go.th
ข่าวสาร
- กรมสรรพากรเตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2561 [29 มกราคม 2557 10:27 น.]
- กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท [29 มกราคม 2557 10:27 น.]
- กิจกรรมเพื่อสังคม ปี2560 [29 มกราคม 2557 10:27 น.]
- ข้อมูลประกอบการประชาพิจา